Ormeopdræt kan deles op i opdræt af orm til fiskemadding, foder til fx krybdyr eller salg af orm til kompostering. Fælles for dem er at man ikke bliver rig.

Ormekompostering har udgangspunkt i et behov for at øge komposteringshastigheden og/eller at øge kvaliteten af komposten. Der foreligger en del forskningsresultater der viser at ormenes bearbejdning af komposten medfører nogle gavnlige effekter på undertrykkelse af skadelige svampe, fx Phytoftera.

Ormekompost (vermicompost) kan yderligere inddeles i hvor meget ormene har bearbejdet komposten, dvs hvis en stor andel har været igennem ormene og blevet til ormemøg. (castings) I USA bruges ormemøg som tilsætning til dyrkningsmediet i flere store økologisk drevne gartnerier pga deres jordforbedrende egenskaber. Ormemøg gør plantenæringsstoffer tilgængelige for planterne, forbedrer den mikrobiologiske aktivitet og øger den vandholdende evne.

Kompostormene formerer sig ved ved kokoner der indeholder 1-10 små orme afhængigt af hvilken orm der er tale om. Kokonerne tåler frost og lægges i områder med færdigomsat og iltrig kompost. Kokonerne klækkes efter 40-125 dage såfremt klimaet er passende.

Foder til orme spænder vidt, alt køkken,haveaffald og husdyrgødning. Undtages bør fedt og olieholdige produkter, herunder kød idet ormene ikke tåler fedt på huden. Store mængder syreholdige produkter bør undgås, fx citrusfrugter. Mindre mængder kan fint anvendes såfremt man sørger for at tilsætte kalk i form af fx knuste æ gge- eller muslingeskaller. Papir der er findelt (makuleret) kan fint blandes imellem væskeholdige rpå ester. Jo mere findelt foderet er jo lettere omsættes det af orm og mikroorganismer. Kaffegrums er meget velegnet idet det er let tilgængeligt som foder og meget rigt på plantenæringsstoffet kvælstof.

Madrassen i en lukket box eller ormefabrik laves at et vandholdende materiale, fx halm eller findelt pap. Materialet skal fungere som tilbagetrækningssted for ormene i tørre eller varme/kolde perioder.

I danmark er den hyppigst anvendte orm til kompostering Eisenia fetida (tidligere kaldet Eisenia foetida), på dansk kaldet brandorm. På engelsk er kaldes den redworm eller redwigglers. Den er kendetegnet ved at være meget hurtig at opformere i store mængder.

Andre stedet på kloden har man fået øje på Eisenia hortensis (tidl. kaldet Dendrobena veneta) på engelsk kaldes den european nightcrawler (euro's)

Tigerorm anvendes som betegnelse når den sælges som madding, der er dog ingen garanti for om det er fetida eller hortensis, så spørg inden du køber tigerorm som madding. E. hortensis er nemlig meget populær som madding/agn idet den er meget livlig på krogen og udskiller i modsætning til E.fetida ikke en for fisk frastødende lugt, tværtimod.

Den er knap så hurtig til at formere sig og kræver mere plads for at opnå størrelse. Den bliver noget større end end E.fetida hvis koncentrationen ikke er for stor.